Verkoopsvoorwaarden

Info & verkoopsvoorwaarden

De prijzen zijn geldig vanaf januari 2023 en vervangen alle voorgaande wijzigingen voorbehouden. De btw tarieven kunnen variëren van 6%, 12% & 21% gelieve hiervoor duidelijke afspraken te maken. Onze prijzen zijn niet bindend en onder invloed van het marktaanbod. Er wordt een voorschot gevraagd van ongeveer 50%, met een minimum van 150€. De voorschotten dienen betaald te worden bij het vastleggen van de feestdatum op het volgende rekening nr. KBC: BE93 7330 4307 1767. De eindafrekening gebeurt voor aanvang van het feest door een betalingsbewijs op voorhand te mailen.

Wijzigingen van het aantal aanwezige personen moet ten laatste 6 dagen voor de feestdatum gemeld worden. Indien men de dag zelf niet toekomt aan het vooropgestelde minimum aantal volwassenen, zoals genoteerd bij de resp. pakketten in de website, voorzien wij het recht om de prijzen aan te passen. In geval van annulatie van het feest, minder dan 14 dagen voor de feestdatum, wordt het voorschot als schadevergoeding geïnd. In geval van annulatie van het feest, meer dan 14 dagen voor de feestdatum, zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 150,-.

Er zal een kilometervergoeding aangerekend worden van €0,50 / kilometer heen en terug. De reistijd zal aangerekend worden voor €35,00 / uur per werkkracht.

Beschadigde, gebroken of zoek geraakte materialen die gehuurd werden zullen in rekening gebracht worden aan de nieuwprijs. Indien er minder volwassenen deelnemen aan de feestvreugde zoals opgegeven bij onze buffetten zullen de prijzen aangepast worden. Het niet verbruikte vlees of vis wordt door ons mee teruggenomen.

Van zodra een klant één of meer van onze algemene voorwaarden niet respecteert zijn wij gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te verbreken.